S1 ve S2 Esneklik Standartı Nedir?

Written by Kalekim. Posted in Genel, Haberler, Usta Kulübü

Tagged: , , , , , , , , , ,

Published on Nisan 15, 2011 with 5 Comments

Kalekim, kalite standartları belirlenmiş ürünlerin doğru uygulama alanlarında kullanılmasını sağlayarak, sektörde “Daima En İyisi”ni başarmayı alışkanlık haline getiriyor.

TS EN 12002 Çimento Esaslı Seramik Yapıştırıcı Esneklik Standardı

Yapıştırıcıların esneklik sınıflarıyla ilgili gereklilikler, EN 12002 standardında tanımlanan test metodu ile belirlenmiştir.  Yeni esneklik sınıflandırmasına göre S1 şekil bozulabilirliliği 2,5 mm’den büyük olan yapıştırıcıları, S2 ise 5 mm’den büyük olanları betimlemektedir.

Kalekim, Türkiye’de ürünlerini TS EN 12002’ye göre belgelendiren ilk firma olmuştur.

S1: TS EN 12002’ye göre ESNEK

S2: TS EN 12002’ye göre ÇOK ESNEK

Standart veya esnek yapıştırıcılar, seramik ebadı ve çeşidi, zemin özellikleri ve çalışma koşullarına göre tercih edilmektedir. Günümüzde düşük su emiciliğe sahip ve düşük gözenekli seramiklerin kullanımı hızla artmaktadır. Bu tip seramikler genellikle yer kaplamalarında yüksek mukavemet, aşınma direnci, kimyasal dayanım gösterdikleri ve uzun süre kullanılabildikleri için tercih edilmektedirler. Bu tip gözeneksiz ürünleri uzun süreli ve sağlam yapıştırabilmek için özel yapıştırıcılar gerekmektedir.  Bu yapıştırıcılar aynı zamanda zemin ile seramikler arasındaki gerilime dayanıklı olmalıdır. Sadece yüksek miktarda kimyasallar ile takviye edilen ürünler bu tip gerilimlere dayanabilir. Bu sebep ile esnek bir ürünün C1 sınıfı standart performanslı yapıştırıcılar kadar ucuz olması mümkün değildir. Bununla birlikte bir ürünün C2 sınıfı olması esnek olduğu anlamını taşımamaktadır. Yapıştırıcıların da esnekliklerini sınıflandırmaları ve belgelemeleri gerekmektedir.

Esnek yapıştırıcılar günlük koşullarda ortaya çıkan zemin ve kaplama malzemesi arasında oluşan gerilime dayanabilmektedir. Bu gerilimler taze betonun büzülmesinden, titreşimden veya kaplama malzemesinin ve zeminin farklı ısı genleşmelerine sahip olmalarından kaynaklanabilir. Örnek olarak dış cephe uygulamaları verilebilir. Güneş ışığı yaz aylarında seramiklerin yüzeyindeki ısıyı 70-80  °C’ ye kadar yükseltebilir. Ani yağan bir yağmur bu sıcaklığı 20-25°C’ ye kadar düşürebilir. Bu tip durumlarda seramik ile zemin arasındaki yapıştırıcının oldukça yüksek bir  kesme mukavemetini giderme yeteneğinde olması gerekir. Alttan ısıtmalı sistemleri, bir başka uygulama örneği olarak verebiliriz. Bu tip uygulamalarda da yapıştırıcı belli bir miktar gerilimi gidermek zorunda kalır.

Özel katkılarla takviye edilmiş S1 ve S2 sınıfı yüksek performanslı seramik yapıştırıcıları zor yüzeylere yapışabildikleri ve gerilimlere karşı dayanıklı oldukları için zor koşullara uzun süre dayanır ve güvenilir uygulamaya imkan verir. Bu sınıflara dahil olan Kalekim ürünlerinin isimlerini ve özelliklerini vurgulayarak bitirebiliriz.

AB Kalite Standartları’nın Türkiye’de Öncü Markası

Kalekim, kalite standartları belirlenmiş ürünleri doğru uygulama alanlarında kullanılmasını sağlayarak, sektörde “Daima En İyisi”ni başarmayı alışkanlık haline getiriyor.

TS EN 12004   SERAMİK YAPIŞTIRICI STANDARDI

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde yenilenen yeni yapıştırıcı standardı TS EN 12004’e göre yapıştırıcılar, teknik performanslarına göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflandırmalar sayesinde ürünlerin sahip oldukları özellikler açısından birbirlerinden farklılaştırılması sağlanmıştır. Böylelikle doğru uygulama için doğru ürünün kullanılması açısından tüketicilerin seçimi kolaylaştırılmıştır. TS EN 12004 standardı, ürün özelliklerini tüm Avrupa’ da kabul gören tek bir standartta toplamıştır.

Kalekim, Türkiye’de ürünlerini TS EN 12004’e göre belgelendiren ilk firma olmuştur.

C: Çimento Esaslı

D: Dispersiyon (Akrilik) Esaslı

R: Reçine Esaslı

1: Standart Performanslı

2: Yüksek Performanslı

T: Kayma Özelliği Azaltılmış

E: Uzatılmış Çalışma Süresi

F: Hızlı priz alan (sertleşen)

TS EN 12002  ÇİMENTO ESASLI SERAMİK YAPIŞTIRICI ESNEKLİK STANDARDI

Yapıştırıcıların esneklik sınıflarıyla ilgili gereklilikler, EN 12002 standardında tanımlanan test metodu ile belirlenmiştir.  Yeni esneklik sınıflandırmasına göre S1 şekil bozulabilirliliği 2,5 mm’den büyük olan yapıştırıcıları, S2 ise 5 mm’den büyük olanları betimlemektedir.Kalekim, Türkiye’de ürünlerini TS EN 12002’ye göre belgelendiren ilk firma olmuştur.

S1: TS EN 12002’ye göre ESNEK

S2: TS EN 12002’ye göre ÇOK ESNEK

Standart veya esnek yapıştırıcılar, seramik ebadı ve çeşidi, zemin özellikleri ve çalışma koşullarına göre tercih edilmektedir. Günümüzde düşük su emiciliğe sahip ve düşük gözenekli seramiklerin kullanımı hızla artmaktadır. Bu tip seramikler genellikle yer kaplamalarında yüksek mukavemet, aşınma direnci, kimyasal dayanım gösterdikleri ve uzun süre kullanılabildikleri için tercih edilmektedirler. Bu tip gözeneksiz ürünleri uzun süreli ve sağlam yapıştırabilmek için özel yapıştırıcılar gerekmektedir.  Bu yapıştırıcılar aynı zamanda zemin ile seramikler arasındaki gerilime dayanıklıdır. Sadece yüksek miktarda polimer ile takviye edilen ürünler bu tip gerilimlere dayanabilir. Bu sebep ile esnek bir ürünün C1 sınıfı yapıştırıcılar kadar ucuz olması mümkün değildir. Bununla birlikte bir ürünün C2 sınıfı olması esnek olduğu anlamını taşımamaktadır. Yapıştırıcıların da esnekliklerini sınıflandırmaları ve belgelemeleri gerekmektedir.

Esnek yapıştırıcılar günlük koşullarda ortaya çıkan zemin ve kaplama malzemesi arasında oluşan gerilime dayanabilmektedir. Bu gerilimler taze betonun büzülmesinden, titreşimden veya kaplama malzemesinin ve zeminin farklı ısı genleşmelerine sahip olmalarından kaynaklanabilir. Örnek olarak dış cephe uygulamaları verilebilir. Güneş ışığı yaz aylarında seramiklerin yüzeyindeki ısıyı 70-80  °C’ ye kadar yükseltebilir. Ani yağan bir yağmur bu sıcaklığı 20-25°C’ ye kadar düşürebilir. Bu tip durumlarda seramik ile zemin arasındaki yapıştırıcının oldukça yüksek bir  kesme mukavemetini giderme yeteneğinde olması gerekir. Alttan ısıtmalı sistemleri, bir başka uygulama örneği olarak verebiliriz. Bu tip uygulamalarda da yapıştırıcı belli bir miktar gerilimi gidermek zorunda kalır. Özel katkılarla takviye edilmiş S1 ve S2 sınıfı yüksek performanslı seramik yapıştırıcıları zor yüzeylere yapışabildikleri ve gerilimlere karşı dayanıklı oldukları için zor koşullara uzun süre dayanır ve güvenilir uygulamaya imkan verir.

TS EN 13888 DERZ DOLGU STANDARTI

Kalekim, tüm derz dolgu ürünlerini TS EN 13888’e göre belgelendirmiş olup bu standartlara uygun olarak üretim yapmaktadır.

CG: Çimento Esaslı Derz Dolgu

RG: Reçine Esaslı Derz dolgu

1: Standart Performanslı

2: Yüksekperformanslı